Klientom indywidualnym - osobom fizycznym pomagamy w przeprowadzeniu postępowania o upadłość konsumencką lub proponujemy inne rozwiązania z zakresu negocjacji ich zadłużenia, restrukturyzacji umów pożyczek i innych.

Przedsiębiorcom pomagamy w przeprowadzeniu postępowań o upadłość, jak również w negocjacjach z wierzycielami oraz zawieraniu porozumień.

Zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców wspieramy również w trakcie postępowań egzekucyjnych i komorniczych.

Upadłość i restrukturyzacja/oddłużanie

Czym jest praktycznie upadłość? Powszechnie, upadłość ma pejoratywny wydźwięk, powoduje negatywne skojarzenia.  Jednakże nie należy się jej bać, warto potraktować ją, jako formę drugiej szansy na rozpoczęcie nowego życia bez długów i zobowiązań. 

Jeżeli jesteście Państwo w sytuacji podbramkowej i zastanawiacie się, co zrobić, nie jesteście wstanie spłacać dotychczas zaciągniętych zobowiązań, utraciliście płynność finansową, zarobki się zmniejszyły, a majątek, który posiadacie nie wystarczy na pokrycie waszych zobowiązań, warto zastanowić się nad rozpoczęciem procesu upadłościowego/ procesu oddłużenia. 

Zapewne w tym miejscu padnie pytanie, dlaczego upadłość a nie poczekać na komornika, może uda mi się wyjść z długów, odpowiedź jest prosta.

Upadłość pozwoli na zamknięcie pętli długów, czy też spirali nietrafionych decyzji, a egzekucja komornicza dołoży kosztów, a nie przyniesie ulgi i szansy na nowy start. Upadłość to ostatni punkt w drodze do oddłużenia.

Upadłość Przedsiębiorcy

W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, kim jest przedsiębiorca? Przedsiębiorca to nie tylko spółka, ale także jednoosobowe działalności gospodarcze zarejestrowane w CEIDG. To właśnie z nimi przy upadłości są największe problemy.

Aby uzyskać oddłużenie w upadłości przedsiębiorcy, ów przedsiębiorca, w tym jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć środki na przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Szacuje się, że środki niezbędne na przeprowadzenie postępowania upadłościowego w podstawowym zakresie to zakres pomiędzy 60 000 zł a 100 000 zł, w zależności o posiadanych aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. 

Oczywiście środki te u przedsiębiorcy nie muszą być zgromadzone na rachunku bankowym, mogą być w ruchomościach bądź nieruchomościach dających się łatwo spieniężyć, co w praktyce niestety nie wygląda tak korzystnie. W tym postępowaniu to przedsiębiorca jest finansującym postępowanie.  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, zwykle nie jest w stanie uzyskać oddłużenia w upadłości przedsiębiorcy.  Jeżeli przedsiębiorca ma majątek pozwalający na prowadzenie postępowania upadłościowego, nie oznacza to, że ta osoba – przedsiębiorca po zakończeniu postępowania pozostanie bez długów.

Długi tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej, przechodzą na osobę fizyczną. Stąd dla takich klientów prowadzimy oddłużenie dwuetapowo, w pierwszym etapie poprzez złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy czekając na jej przeprowadzenie w możliwej części lub jej oddalenie (nie odrzucenie), aby kolejnym etapie móc oddłużyć się w upadłości konsumenckiej.

Najczęściej, przeinwestowanie przez osoby fizyczne, prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi do zadłużenia, którego nie mogą spłacić, jak w przypadku jednej z naszych klientek. Pani prowadziła działalność gospodarczą, która w zakresie drobnej sprzedaży funkcjonowała znakomicie, niestety do czasu, aż Pani postanowiła rozwinąć się, jako sieć sklepów na obszarach wiejskich. W tym celu Pani zakupiła w kredycie nieruchomości lokalowe. Małe placówki handlowe w innych miejscowościach nie były tak intratnym biznesem jak pierwszy sklep. W efekcie tej sytuacji Klientka straciła płynność finansową a co za tym idzie również możliwość bieżącej spłaty swoich zobowiązań. Majątek klientki w teorii, równy zobowiązaniom lub na malutkim plusie, jednak niestety wycena majątku wyceną, a możliwości rynkowe spieniężenia go zupełnie inne. Stąd też w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dla klientki, przeprowadziliśmy procedurę upadłość przedsiębiorcy, która zakończyła się oddaleniem wniosku z uwagi na brak majątku gotowego do natychmiastowego spieniężenia, aby pokryć koszty postępowania. I tu zaczęła się droga naszej klientki do oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

Upadłość Konsumencka

Warto wskazać, że jeszcze do niedawna upadłość była luksusem możliwym tylko dla przedsiębiorców.  Upadłość konsumencka pozwoliła osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na uwolnienie się od długów, których nie jest w stanie spłacić.

Tu, już nie jest wymagane jak w przypadku upadłości przedsiębiorcy, posiadanie środków na prowadzenie postępowania upadłościowego. Tu, opłata sądowa jest symboliczna. Problem, jaki napotykamy przy upadłościach konsumenckich to nieznajomość swoich własnych zobowiązań przez klientów. Praca nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej to nie tylko praca prawnika, ale także praca samego klienta. Bez współpracy klienta z prawnikiem, notabene jak w każdej sprawie, nie można mówić o sukcesie. Jeżeli ktoś Państwu obiecuje, że wszystko za Państwo wykona, to jest to nieprawda, bez Państwa pracy własnej, nie ma możliwości wykonanie skutecznego przeprowadzenia całej procedury, aby zakończyło się to ogłoszeniem upadłości konsumenckiej i umorzeniem zobowiązań.

Na dzień dzisiejszy przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej zmierzają do dalszej liberalizacji. Jednakże, aktualnie najbardziej problematyczne w tej dziedzinie, jest ryzyko oddalenia wniosku o upadłość z uwagi na rażące niedbalstwo lub znaczne przyczynienie się do zwiększenia sumy zobowiązań. Należy także pamiętać, że upadłość konsumencka to nie tylko dobrodziejstwa, ale także i zobowiązania/ograniczenia. Sąd upadłościowy na upadłego może nałożyć liczne obowiązki, od których uzależni końcowe umorzenie zobowiązań upadłego. Jeśli ktoś myśli, że ogłosi upadłość umorzy sobie zobowiązania i znów będzie miał czystą kartę, to niestety tak nie działa. Osoba upadła przez okres 10 lat jest zablokowana i nie może zaciągać żadnych zobowiązań.

Nie każde długi da się umorzyć w upadłości konsumenckiej, niezależnie od przesłanek ustawowych w zakresie samej upadłości konsumenckiej. W żadnej mierze nie mogą podlegać umorzeniu należności z tytułu grzywien, opłat sądowych, alimentów, mandatów.

Restrukturyzacja Zobowiązań/ Oddłużanie

Czym tak właściwie jest restrukturyzacja zobowiązań? Jeśli nagromadziły się Państwu pożyczki, których nie jesteście Państwo w stanie regulować, ale jest jeszcze szansa na spłacenie ich w dalszym etapie, to rozwiązanie dla Państwa.

Problemy finansowe nie muszą być trwałe, mogą być to chwilowe problemy pomiędzy jedną pracą a drugą, lub między słabszym okresem zarobkowym a perspektywą lepszego.  Będąc w tym gorszym okresie, mają prawo Państwo żądać obniżenia rat kredytowych, czy też zastosowania tzw. wakacji, albo ustalenia innego harmonogramu spłat, co może pozwolić na relokację powstałych dzięki temu „wolnych” środków na inne zobowiązania. W przypadku nie posiadania wolnych środków, istnieje też możliwość restrukturyzacji na etapie sądowym, co także może dać Państwu odpowiedni czas na zgromadzenie środków niezbędnych na powrót na finansową prostą, a w konsekwencji oddłużenie.

Pamiętajmy, że oddłużenie, to nie jest proces krótkotrwały, nie wystarczy wysłać jednego wniosku, czy pisma i sprawa jest zakończona. Restrukturyzacja zobowiązań, czyli potocznie oddłużanie to długotrwałe działanie. Oddłużanie (restrukturyzacja zobowiązań), to często praca na wiele miesięcy nawet dla wyspecjalizowanego prawnika.

Wszystkie opisane wyżej działania prowadzi Kancelaria, zakres i rodzaj zastosowanych środków uzgadniany jest z klientem na spotkaniu i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

 

Upadłość Przedsiębiorcy

Upadłość Konsumencka

Restrukturyzacja Zobowiązań

Oddłużenie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

PERFECTIO.PL Sp. z o .o z siedzibą w Warszawie z przyjemnością pragnie zarekomendować Kancelarie Adwokacką Adwokat Aleksandry Tarasek-Zatyka z siedzibą w Legionowie. Obsługa prawna świadczona na rzecz naszej Spółki i naszych Klientów obejmuje doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego. Cenimy kancelarię za wiedzę „doświadczenie i zrozumienie specyfiki naszej firmy.

Katarzyna Zawadzka - PERFECTIO.PL Sp. z o.o.
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG