W związku z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), świadczymy na rzecz naszych klientów kompleksową obsługę w zakresie szkolenia, audytu i prawnego wdrożenia RODO.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W czasach wszechobecnego Internetu, portalów społecznościowych i nieograniczonego przepływu informacji, kluczowe znaczenia ma szeroko rozumiana ochrona danych osobowych osób fizycznych, w tym również ochrona wizerunku. Dane osobowe, w tym dane tzw. wrażliwe, do których m.in. zaliczamy informacje dotyczące zdrowia, religii, seksualności, stały się chodliwym towarem dla podmiotów gospodarczych, który często bez wiedzy i zgody osób których te dane dotyczą, udostępniały je odpłatnie innym  podmiotom w celu wykorzystania informacji w nich zwartych do oferowania usług/towarów. Niejednokrotnie też na skutek niekontrolowanego wycieku tych danych, były/są one wykorzystywane do popełniania przestępstw na szkodę nieświadomych ich wykorzystania osób, których danych te dotyczą.

 W związku z faktem wejścia w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uległa zaostrzeniu ochrona prawna tych danych, jednocześnie wymiernie ograniczając możliwość ich bezprawnego wykorzystania bez wiedzy i zgody osób których dotyczą.

Poszerzony zakres ochrony danych osobowych wynikający z przywołanego rozporządzenia, nałożył nowe obowiązki na podmioty gospodarcze wykorzystujące/przetwarzające ten rodzaj informacji na potrzeby prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, Nasza Kancelaria opracowała i przeprowadziła cykl szkoleń skierowanych do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców, dotyczących wdrażania procedur wynikających z zapisów RODO.

Zespół Kancelarii przygotowuje wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w firmach, które na zlecenie klientów dostosowujemy do specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

Również na zlecenie obsługiwanych firm, wraz z dostosowaniem dokumentów do wymogów RODO, przeprowadzamy szkolenia dostosowane do potrzeb podmiotu, mające za zadanie zapoznanie pracowników z nowymi wymogami pracy na danych osobowych osób fizycznych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

W oparciu o naszą dotychczasową współpracę z Kancelarią Adwokacka Mecenas Aleksandry Tarasek-Zatyka, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że, jest gwarantem pełnego profesjonalizmu i kompetentnego podejścia do kompleksowej obsługi prawnej spraw klienta w każdym zakresie. Z czystym sumieniem mogę polecić współpracę z Kancelarią każdemu zainteresowanemu.

Marcin Mendelewski - Ceramic Print System
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG