Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ochrona Danych Osobowych, czy zagadnienia z zakresu Prawa Celnego, to tematyka, która bardzo często jest przedmiotem udzielanych przez zespół Kancelarii porad prawnych i prowadzonych na zlecenie klientów spraw sądowych.

Wraz z rozwojem gospodarczym, zmianom uległ również podlegający stałej fluktuacji rynek pracy i system ubezpieczeń społecznych. W kontekście tych zmian zmieniło się również podejście do sposobu kształtowania stosunku pracy i oczekiwań zarówno pracodawcy, jak również pracowników, dając tym samym uczestnikom tego rynku więcej swobody przy wyborze formy zatrudnienia jak również wynagradzania.

Niestety wraz z większą swobodą w tym zakresie, coraz częściej dochodzi do nadużyć i braku respektowania zapisów kodeksu pracy i ustaw pokrewnych.
W następstwie czego, zarówno zatrudniający jak i zatrudniani, niejednokrotnie są zmuszeni do szukania profesjonalnej pomocy prawnej, aby bronić przysługujących im praw bądź egzekwować obowiązki.

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia i stale poszerzanej wiedzy merytorycznej, Zespół Naszej Kancelarii z sukcesami udziela pomocy prawnej zarówno pracodawcom, jak i pracownikom na etapie przedsądowym oraz przed Sądem Pracy, czy też Inspekcją Pracy.

Rosnące grono osób nieaktywnych zawodowo zarówno ze względu na wiek, jak również stan zdrowia, generuje zwiększającą się z roku na rok liczbę sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, których przedmiotem są przede wszystkim:

  • błędne ustalenie kapitału początkowego przez Organ, wynikające z nieuwzględnienia składkowych lat pracy, stażu bądź rodzaju pracy, np. świadczonej w warunkach specjalnych, itp.
  • odmowa przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego/wychowawczego osobie uprawnionej,
  • podważanie zasadności wypłaty świadczenia chorobowego
  • odmowa przyznania bądź odebranie prawa do renty inwalidzkiej, rodzinnej uprawnionemu.

Posiadane przez Zespół Kancelarii doświadczenie w tej dziedzinie, pozwala świadczyć pomoc prawną w sprawach wynikających z przepisów dotyczących specyfiki Systemu Ubezpieczeń Społecznych.

Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc w sądzie czy na spotkaniach, zastępowani są tylko przez Adwokatów i Aplikantów Adwokackich z naszej Kancelarii (nie korzystamy z zastępstw zewnętrznych). Sprawą klienta zajmują się zawsze co najmniej dwie osoby, tak aby w Kancelarii, dla Klienta zawsze była dostępna osoba prowadząca jego postępowanie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

W oparciu o naszą dotychczasową współpracę z Kancelarią Adwokacka Mecenas Aleksandry Tarasek-Zatyka, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że, jest gwarantem pełnego profesjonalizmu i kompetentnego podejścia do kompleksowej obsługi prawnej spraw klienta w każdym zakresie. Z czystym sumieniem mogę polecić współpracę z Kancelarią każdemu zainteresowanemu.

Marcin Mendelewski - Ceramic Print System
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG