W związku ze swobodnym przepływem towarów i usług, wynikającym z faktu przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej, a także obowiązujących umów międzynarodowych, dotyczących wymiany handlowej z krajami z poza Unii Europejskiej, z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorców, którzy za główny przedmiot swojej działalności obierają, prowadzenie wymiany handlowej z podmiotami działającymi poza granicami naszego kraju. Wzrasta również liczba przedsiębiorców którzy decydują się na poszerzanie zakresu swojej działalności poza granice kraju.

Warto wskazać, że wraz z ekspansją na rynki zewnętrzne, pojawia się wiele obowiązków dodatkowych. Często na starcie przedsiębiorcy zapominają o wywiązywaniu się z obowiązków, wobec Państwa, które polegają nie tylko na realizacji zobowiązań fiskalnych, wynikających z należności publicznoprawnych takich, jak podatek VAT lub akcyzowy. Jednym z najistotniejszych obowiązków dla przedsiębiorców trudniących się handlem międzynarodowym, co nie jest tak oczywiste dla części z nich, jest obowiązek wynikający z wprowadzonego w Polsce od dnia 01 maja 2004 roku, a funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1993 roku konieczność gromadzenia stosownych danych. Każdy z przedsiębiorców trudniący się owym handlem zagranicznym obowiązany jest prowadzić system gromadzenia danych, który jest stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego, nazywany INTRASTAT.

Inaczej rzecz ujmując zgłoszenia INTRASTAT składane są przez przedsiębiorców w celu dostarczania niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Brak świadomości u przedsiębiorcy o ciążącym na nich obowiązku o charakterze statystycznym, bądź nie prawidłowa jego realizacja, często kończy się zwróceniem się przez nich o pomoc prawną do Naszej Kancelarii. Zwykle problem staje się widoczny w momencie doręczenia przedsiębiorcy przez właściwy miejscowo Organ Krajowej Administracji Skarbowej, wezwania, upomnienia, bądź zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego nałożenia kar pieniężnych.

Zapewniamy profesjonalną pomoc i reprezentację w sprawach spornych z Organem na wszystkich etapach postępowania celnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

Całkowicie polecam Panią Mecenas. Moja sprawa zakończyła się jeszcze w prokuraturze umorzeniem. Nawet nie doszło do procesu. Polecam całkowicie.

Paweł
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG