Do praw własności intelektualnej zalicza się regulacje prawa autorskiego, patentów oraz znaków towarowych. Prawo własności intelektualnej daje uprawionym osobom możliwość zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony.

Twórcą dzieła jest osoba, której nazwisko zostało ujawnione na utworze, a także osoba, której autorstwo zostało podane do wiadomości w związku z rozpowszechnieniem utworu.

Należy również pamiętać, że prawo autorskie przewiduje możliwość współtworzenia utworów, niezależnie od etapu powstawania dzieła. Dzieło ma być wynikiem procesu wspólnego współtworzenia. Przy dziele wspólnym każdy może żądać określenia wielkości udziału, określając wysokość wniesionego przez siebie wkładu, jednakże z tego katalogu wyłączone są osoby, które zapewniały wsparcie finansowe bądź uczestniczyły w procesie prac organizacyjnych przyczyniających się do powstania dzieła.

W ramach ochrony własności intelektualnej a zwłaszcza praw autorskich osobistych jak i majątkowy świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

  • negocjowania i analizowania umów dotyczących praw autorskich;
  • analizowania, opiniowania oraz sporządzania umów dotyczących praw autorskich;
  • reprezentacji w postępowaniach cywilnych (żądanie zaniechania działania naruszającego prawa osobiste, usunięcie skutków naruszenia prawa osobistego, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę) i karnych dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją;
  • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów z zakresu   prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej;
  • sporządzania opinii w zakresie naruszeń praw własności przemysłowej;

Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc w Sądzie czy na spotkaniach, zastępowani są tylko przez Adwokatów i Aplikantów Adwokackich z naszej Kancelarii (nie korzystamy z zastępstw zewnętrznych). Sprawą klienta zajmują się zawsze co najmniej dwie osoby, tak aby w Kancelarii, dla Klienta zawsze była dostępna osoba prowadząca jego postępowanie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

Uzyskałem pomoc przy opiniowaniu umowy o pracę (kontraktu menagerskiego). 100% profesjonalizmu i przystępna cena. Porady udzieliła mi mec. Krupińska. Następnie zostałem w sprawie o rozwód i tu wymiotła żonę (prawie dosłownie) Mec. Tarasek - Zatyka. Kancelaria w 100 % godna polecenia.

Michał Skoczylas
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG