W związku ze zwiększającymi się, z roku na rok uprawnieniami organów podatkowych, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego a tym samym zwiększenie egzekwowalności należności fiskalnych przez Organ, zarówno od osób fizycznych jak również podmiotów prawnych, wymiernemu zwiększeniu uległa też rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu karno-skarbowym.

Z uwagi na narastającą dla podatników dolegliwość prowadzonych przez fiskus postępowań i kontroli podatkowych, zarówno w obrocie krajowym jak również, a może szczególnie w obrocie towarowym wewnątrz wspólnoty, których przebieg staje się dla przedsiębiorców, coraz bardziej uciążliwy, oraz drastyczne obostrzenie przepisów określających obowiązki podatników, z jednoczesnym brakiem rozszerzenia przez ustawodawcę jego uprawnień, bardziej niż dotychczas, istotnego znaczenia nabiera kwestia merytorycznej weryfikacji wypełniania przez Organ wymogów proceduralnych na każdym etapie postępowania skarbowego.

Wobec powyższego, najistotniejszym jawi się prawidłowe zadbanie przez pełnomocnika o interes prawny podatnika na etapie postępowania dowodowego przed organami podatkowymi zarówno, Urzędami Skarbowymi jak również i urzędami celno-skarbowymi.

Nasza rola jako pełnomocnika w postępowaniu podatkowym jest istotna dla zabezpieczenia interesów podatnika w trakcie kontroli, niezależnie od jej celu i charakteru. Bazując na posiadanym wieloletnim doświadczeniu oraz stale poszerzanej wiedzy merytorycznej  doradzamy naszym klientom, jak postępować w trakcie kontroli, by nie narazić się na zarzut przyczynienia się do opóźnienia w wydaniu decyzji podatkowej oraz zapewniamy profesjonalną pomoc przy gromadzeniu dowodów na okoliczność wystąpienia takiego zarzutu ze strony organów.

Wskazać też należy, że kontrole skarbowe przeprowadzane przez pracowników fiskusa mogą dotyczyć nie tylko bezpośrednio przedsiębiorców, ale również ich kontrahentów. Mamy wówczas do czynienia z tzw. kontrolami krzyżowymi czyli czynnościami sprawdzającymi, prowadzonymi w ramach kontroli skarbowej podatnika, ale odbywających się u jego kontrahentów.

Niestety, coraz częstsze stają przypadki, kiedy kontrole te stają się jednocześnie podstawą do wszczęcia kontroli podatkowej u sprawdzanego kontrahenta w następstwie wykrycia zaistnienia  nieprawidłowości w kwestiach podatkowych.

Co czyni ten rodzaj kontroli w dwójnasób dolegliwe, bo swoim zasięgiem obejmują co najmniej dwóch a często i kilku przedsiębiorców jednocześnie.

Podsumowując, wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza merytoryczna cechująca Zespół Naszej Kancelarii, pozwala Nam skutecznie i kompleksowo doradzać i pomagać podatnikom w zderzeniu z kontrolami podatkowymi, które w czasach swobodnego przepływu towarów i usług w strefie Schengen i poza nią, z jednoczesnym zwiększeniem fiskalizacji obrotu towarowego w zakresie VAT, CIT, akcyzy, niejednokrotnie stają się polem minowym dla nieświadomego przedsiębiorcy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

Podziękowania dla Adwokat Aleksandry Tarasek - Zatyka oraz zespół Kancelarii adwokackiej za organizację bezpłatnej pomocy prawnej dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo oraz Powiatu Legionowskiego.

Ewa Milner-Kochańska - Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG